Študentská kvapka krvi

Upravené: piatok, 26. október 2012

Z príležitosti Dňa študentstva, ktorý oslávime 17. novembra, aj študenti našej školy reagovali na výzvu Červeného kríža a dňa 23. októbra prišli podporiť akciu organizovanú našou školou v spolupráci s NTS v Poprade.

V tento deň sa časť našej školy znova premenila na „nemocnicu“ , kde zdravotné sestry spolu s pánom doktorom MUDr. P. Repovským asistovali pri príprave a odberoch  krvi 33 dobrovoľným darcom. Piatim darcom v dôsledku ich zdravotných problémov krv nebola odobratá. Napriek tomu sa môžeme tešiť, že sme približne 14 darovanými litrami krvi pomohli v budúcnosti zachrániť mnohé ľudské životy.

Okrem študentov tieto školské akcie podporujú aj zamestnanci školy. Medzi pravidelných darcov patrí pani riaditeľka Ing. A. Lorencovičová, rovnako aj pán zástupca Ing. J. Furcoň a sekretárka pani riaditeľky O. Kĺčová, ktorí darovali krv aj tento krát.

Chcela by som oceniť aj odvahu a ochotu našich prvodarcov, ktorí nasledovali príklad svojich spolužiakov. Dúfam, že sa nájdu aj ďalší odvážni študenti a dňa 19. februára podporia našu ďalšiu školskú akciu pod názvom „Valentínska kvapka krvi“. 

Mgr. M. Terrajová 

vyšetrenie pred osberomodber krviodber krvipred odberom