Exkurzia v spolupráci s VSE

Upravené: pondelok, 5. november 2012

V rámci spolupráce s VSE a.s. sa 24. októbra 2012 28 silnoprúdarov z III.A a IV.A triedy zúčastnilo exkurzie na Dispečingu VSDE v Košiciach. Tu im vedúci smeny p. Nagy vysvetlil  zodpovednosť a náročnosť práce akou je riadenie toku elektrickej energie a riešenie porúch v elektrickej rozvodnej sieti. Žiaci mali možnosť vypočuť si spôsob hlásenia takejto poruchy. Dispečing v Košiciach patrí k jedným z najmodernejších pracovísk na Slovensku.

Asi okolo desiatej hodiny sa žiaci zapožičaným autobusom od VSE presunuli do Lemešian, kde exkurzia pokračovala prehliadkou elektrickej stanice, vonkajšej časti  110 kV  rozvodne. Tu študenti mohli vidieť prístroje a zariadenia, o ktorých sa učili na odborných predmetoch. Po prezretí 22 kV kobkovej rozvodne sa žiaci oboznámili s meracím vozidlom na vyhľadávanie porúch káblov.  Záver exkurzie patril skúšobni, kde mali možnosť vidieť skúšku elektrickej pevnosti transformátorového oleja, či praktickú skúšku pre ochranné a pracovné pomôcky.

Napriek nie najlepšiemu počasiu ktoré nás sprevádzalo celou exkurziou boli chlapci spokojní, že si upevnili a rozšírili  vedomosti z oblasti silnoprúdovej elektrotechniky.

Ing. Mariana Vdovjáková

v 110kV rozvodniv 110kV rozvodnimerací voz