Súťaž v písaní na PC

Upravené: piatok, 23. november 2012

Dňa 20. novembra 2012 sa uskutočnila súťaž v písaní na PC pre študijný odbor Obchodný pracovník. Do súťaže sa najskôr prihlásili všetci študenti tohto odboru. Ich odhodlanie  sa však s blížiacim sa dňom „D“ pomaly vytrácalo.

Sily si nakoniec zmerali dve dievčatá a traja chlapci. V odpise textu na presnosť a rýchlosť nežnejšie pohlavie obsadilo prvú a druhú priečku. Víťazkou sa stala Anna Nadebská s počtom čistých úderov 190 a presnosťou  99,52%. Lenke Uličnej sme narátali 107 čistých úderov a presnosť 98 23% . Tomášovi Budzákovi sa „ušlo“ tretie miesto s výsledkom  103 čistých úderov a 97,94%  presnosťou.

Víťazi budú odmenení vecnými cenami. Blahoželáme :)

Ing. Monika Mašlonková

písanie na PC