Vianočná súťaž

Upravené: utorok, 18. december 2012

Na začiatku adventného obdobia som na našej škole vyhlásila súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried.  Bolo veľmi príjemné sledovať, ako si študenti našej školy spríjemňovali a skrášľovali svoje triedy vianočnými symbolmi a ozdobami  (stromčeky, ikebany na stoloch, adventné vence, ručne vystrihované hviezdy, zvončeky...)

Druhý adventný týždeň už z mnohých tried dýchala na nás učiteľov i žiakov príjemná vianočná atmosféra, ktorá nám pripomína najkrajšie sviatky v roku – sviatky pokoja, pohody a radosti.

Vo vestibule školy zároveň prebiehala súťaž o najkrajšiu vianočnú ikebanu, alebo adventný veniec. Takže nielen v triedach, ale aj v spoločných priestoroch školy sa študenti zaslúžili o vytvorenie krásnej vianočnej atmosféry. Myslím, že tieto dve akcie splnili očakávané ciele – priblíženie vianočnej i novoročnej atmosféry a študenti si precvičili základné ľudské i etické zručnosti – spolupráca, vyjadrenie a prijatie názoru iných, kreativita ...
Všetkým študentom, ktorí sa s elánom zapojili do súťaže  vyjadrujeme úprimné poďakovanie.

Hodnotiaca komisia v piatok 14.12.2012 mala veľmi ťažkú úlohu – vybrať najkrajšie vyzdobenú triedu a vianočnú ikebanu.
Nakoniec sa komisia rozhodla takto:
Najkrajšia vianočná výzdoba tried: II.A, II.B, II.C, IV.E

Najkrajšia vianočná ikebana, alebo adventný veniec:

  1. miesto – ikebana č.2  Pavol Bizub, Andrej Džadoň – I.A
  2. miesto -  ikebana č.1  Radovan Kapral – I.C
  3. miesto – ikebana č.15  Erik Majerčák – II.B

Blahoželáme.

Mgr. Eva Tkáčová

príprava výzdoby v II.Azdobenie v II.Cstromček v II.Avianočná výzdoba v IV.Evianočná výzdoba v IV.Evianočné ikebany vo vestibulenajkrajšia ikebana