Vzdušné zámky

Upravené: utorok, 5. február 2013

Dňa 31. januára 2013 sa uskutočnilo odovzdávanie výpisov polročných vysvedčení, ktoré bolo spojené s kultúrnym podujatím. Po presune z Matejoviec do Domu Kultúry v Poprade sa žiaci našej školy zúčastnili protidrogového hudobno-výchovného koncertu pod názvom Vzdušné zámky.

Určite každý pozná negatívne vplyvy drog, fajčenia, alkoholu na zdravie človeka. Odvykanie je veľmi ťažké, závislí ľudia potrebujú nielen silnú vôľu, ale hlavne pomoc rodiny a priateľov. Hudobná skupina pod vedením Borisa Lettricha prezentovala žiakom negatívne účinky drog, čo dokáže urobiť s človekom, ktorý jej podľahne.

Piesne spojené s prezentáciami a sprievodné slovo nás mali upozorniť na celospoločenský problém, zamyslieť sa nad svojou cestou života, ako pomôcť iným, ako sa rozhodnúť správne.

Veríme, že koncert zanechal hlboké zážitky, zapôsobil na žiakov a vezmú si ponaučenie do života.

Mgr. A. Vaverčáková

z koncertuz koncertuhudobná produkcia