Matematický klokan na našej škole

Upravené: streda, 3. apríl 2013

klokanSúťaž Matematický klokan vznikla v roku 1991 vo Francúzsku. Tvorcovia jej dali názov po austrálskom národnom zvieratku, lebo sa inšpirovali podobnou súťažou, ktorá vznikla v Austrálii. Asociácia KSF – Kangourou sans frontiéres (Klokan bez hraníc), ktorá je oficiálnym usporiadateľom tejto medzinárodnej súťaže. Vlani riešilo jej úlohy takmer 7 miliónov žiakov z 50 krajín Európy, Ázie, Ameriky a Afriky. Na Slovensku v marci 2012 súťažilo 64 554 žiakov z 1378 škôl. Matematický klokan sa stal najväčšou matematickou súťažou na svete.

Naša škola sa tiež každoročne zapája do tejto súťaže. Tento rok sa konala v pondelok 25. marca. V čase prihlasovania veľa študentov chýbalo z dôvodu chrípky a tak sa niektorí nestihli prihlásiť. Veríme, že budúci školský rok si prihlásenie nenechajú na posledný týždeň a prihlásia sa skôr.

Prvú tretinu úloh v teste tvorili najľahšie úlohy, ktoré boli hodnotené 3 bodmi. Druhú tretinu tvorili stredne ťažké úlohy, ktoré boli hodnotené 4 bodmi. Poslednú tretinu úloh tvorili najnáročnejšie úlohy, ktoré boli hodnotené 5 bodmi. Na základe výsledného skóre sa zostaví celkové poradie súťažiacich.

Usporiadateľ zverejní výsledky súťaže na internetových stránkach www.matematickyklokan.sk , www.exam.sk  najneskôr 15.4.2013

Veríme, že na budúci rok sa prihlásia aj študenti, ktorí si myslia, že sú lepší pri riešení matematických úloh ako tohoroční súťažiaci.

Mgr. Legát František