Kvietok nádeje

Upravené: pondelok, 15. apríl 2013

V piatok 12. apríla sa ulice znova naplnili spolupatričnosťou a nádejou.  Každý, kto chcel pomôcť, si mohol pripnúť žltý narcis – symbol nádeje pre tých, ktorí bojujú s onkologickým ochorením.

Deň narcisov je jedinou verejnoprospešnou finančnou zbierkou Ligy proti rakovine. V uliciach miest a obcí Slovenska prebieha len jeden deň v roku a my sme radi, že naši žiaci sa spolupodieľajú na tejto akcii. V tomto školskom roku Deň narcisov prezentovali Julka Reľovská, Michal Palguta, Anička Nadebská a Dominik Poláček. V ich mene ďakujeme všetkým, ktorí podporili tento deň a zapojili sa do zbierky.

Ing. Monika Mašlonková

zprava - J. Reľovská, M. Palguta, A. Nadebská, D. Poláčekpodpora našich žiakovpodpora našich žiakov