Divadlo v anglickom jazyku

Upravené: štvrtok, 9. máj 2013

Stalo sa už niekoľkoročnou tradíciou, že jarné mesiace roka k nám do Popradu privádzajú skvelých divadelníkov z Martina, ktorí svojimi brilantnými predstaveniami presviedčajú študentov o tom, že angličtina je jazykom, ktorý je zvládnuteľný pre každého a ktorý, v kombinácii so slovenskými vsuvkami, môže priniesť veľa zábavy.

V piatok 3. mája 2013 sme sa teda opäť vybrali do Domu kultúry v Poprade na predstavenie  „Jack and Joe 2 – Jackpot“. Niektorí z tridsiatich študentov, vybraných zo všetkých ročníkov našej školy, sa už podobného vystúpenia zúčastnili v minulých rokoch, a po skvelej skúsenosti boli plní očakávania, ďalších trápili obavy, či im nebude robiť problémy porozumenie obsahu. Dejové predely však vždy priniesli zhrnutie predošlého deja a stručné naznačenie ďalšieho vývoja v slovenskom jazyku a tiež preklad kľúčovej slovnej zásoby, čo všetkým zúčastneným následne pomohlo posilniť si svoje „cudzojazyčné“ sebavedomie.
Tohtoročné predstavenie „Jack and Joe 2 - Jackpot“  bolo voľným pokračovaním úspešnej inscenácie „Jack and Joe“.  V tomto príbehu sa jednovaječné dvojičky rozhodli zúrodniť pôdu, ktorú zdedili po nebohom strýkovi  Georgovi. Vyskytol sa však malý problém, ktorý oboch bratov postavil do situácie, kedy jednému z nich povolili nervy a ...o humor a nečakané zvraty nebola núdza. Ústredným motívom inscenácie bolo vyzdvihnutie dôležitosti  dobrých súrodeneckých vzťahov a poukázanie na rôznorodé podoby medziľudských vzťahov.

Znovu sme spolu so študentmi museli uznať majstrovstvo hercov, ktorí iba v trojici dokázali stvárniť množstvo rozdielnych postáv, líšiacich sa výrazným dramatickým nábojom, výslovnosťou aj náležitým akcentom. Ocenili sme tiež, že tieto predstavenia umožňujú študentom zažiť používanie anglického jazyka v atraktívnej javiskovej podobe, čo na slovenské pomery nie je až také bežné. Takže - už teraz sa tešíme na to, čím nás prekvapia Martinčania na budúci rok.

Ing. Vargová

                  pred Domom kultúry