Hviezdoslavov Kubín 2013

Upravené: utorok, 28. máj 2013

Dňa 21. mája 2013 sa uskutočnil už ďalší ročník tradičnej súťaže v prednese poézie a prózy v slovenskom jazyku. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu. Recitátori zoznamujú prijímateľov s literatúrou a vedú ich k hlbšiemu poznávaniu literárnych hodnôt a krásy materinského jazyka.

Milých priaznivcov poézie a prózy nájdeme aj v našej škole. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti zo všetkých ročníkov. Z triednych kôl do školského kola postúpili najlepší študenti a ukázali, že aj v dnešnom uponáhľanom svete plnom technických výdobytkov je čas na únik do sveta veršov a prózy. Pri počúvaní hudby prichádzame na iné myšlienky, myslíme na niečo pekné a všetko ostatné odchádza preč. Pri prednese poézie a prózy sa tieto pocity prejavujú podobne. Ak vieme umeleckú literatúru vnímať, rozumieme jej, môžeme prežiť zvláštne momenty, emócie.

Všetkým účastníkom ďakujeme za zodpovedný prístup, vynaložené úsilie, predvedené výkony, prejavený vzťah k tomuto druhu umenia a príjemnú atmosféru, ktorú sme sa snažili všetci vytvoriť.
Výsledky školského kola:   
1. miesto  Palušek Ľubomír, II.A    (H. Heine: V kajute za noci)
2. miesto  Legát Štefan, II.A        (S. Chalupka: Kráľohoľská)
3. miesto  Glajza Ondrej, III.C        (Vlastná tvorba: Zajac)

Víťazom srdečne blahoželáme!

A. Vaverčáková

víťaz v prednese