Prednes a spev v anglickom jazyku

Upravené: utorok, 28. máj 2013

Ako každoročne aj v tomto školskom roku sa naši študenti mali možnosť popasovať sa s učením sa poézie a prózy nielen v materinskom, ale aj v cudzom jazyku. Po realizovaní súťaží v jednotlivých triedach sa  dňa 24. mája konala celoškolská súťaž v prednese a speve v anglickom jazyku. A tak víťazi jednotlivých triednych kôl mohli porovnávať svoje výkony tento krát na celoškolskej úrovni.

Trojčlenná porota, ktorú tvorili učiteľky ANJ a študent Lukáš Žemba, hodnotila jednak umelecký dojem, ale samozrejme aj správnu výslovnosť a plynulosť prednesu. Nakoniec sa jednohlasne dohodla a určila víťazov. Prekvapením tohoročnej súťaže bolo víťazstvo študentov prvých ročníkov v oboch kategóriach. V kategórii - Prednes poézie a prózy sa víťazom stal študent 1. C triedy Martin Floriančič, ktorý vystúpil s prózou s názvom „The Prince and the Pauper“. Odvahou a zároveň svojim umeleckým prejavom príjemne prekvapila skupina štyroch študentov 1. A triedy, ktorá sa v kategórii - Spev v anglickom jazyku „prespievala“ na prvé miesto. Študenti si zo začiatočných písmen svojich mien vytvorili aj umelecké meno „Ludatoda“, keďže išlo o študentov:  Lukáša Jakubčáka, Tomáša Štefaniaka a dvoch Dávidov - Dávida Barteka a Dávida Vernarského. Pesničku „Time of your life“ od skupiny Green Day zaspievali s gitarovým doprovodom Lukáša Jakubčáka.

Sme radi, že aj v tomto školskom roku sme na našej škole objavili ďalšie nové talenty. Dúfame, že to zároveň obohatilo vyučovanie jazykov a možno motivovalo ďalších  študentov k ich intenzívnejšiemu štúdiu.

Mgr. Mária Terrajová

víťaz v prednesevíťazi v speve