Kreslenie a modelovanie v Creo

Upravené: štvrtok, 3. október 2013

Aj tento školský rok mali príležitosť naši žiaci zapojiť sa do školskej súťaže „Kreslenie a modelovanie v Creo“. Výučba technického kreslenia na našej škole prebieha v CAD programe CREO. Je to dokonale škálovateľná sada nástrojov na tvorbu 3D výrobkov s vyšším výkonom, flexibilitou a rýchlosťou, ktoré  žiakom pomôžu riešiť najpálčivejšie problémy, vrátane aplikovania akýchkoľvek zmien, prácu s multi-CAD dátami a tým zrýchlia celý proces vývoja výrobku.

Dosiahli sme tvorivú prácu žiakov i učiteľov, ktorá má za následok zvýšenie zručnosti v objemovom modelovaní, schopnosti abstrakcie, modifikácie objektov a ich generovania, racionálneho myslenia a tým väčšej samostatnosti práce žiaka. Študenti 3. ročníkov aplikovali osvojené poznatky z výučby a predviedli vlastné návrhy. Práce vyhodnotila porota v zložení Ing. Š.Tatarko, Mgr. M. Komorová a Ing. I.Garbinská.

Víťazom súťaže je študent 3.A triedy Martin Fedor.

Ing. Iveta Garbinská

víťazná prácavíťazná práca