Darovali ste už niekedy krv?

Upravené: piatok, 14. február 2014

Mnohí študenti  našej školy by Vám na takto položenú otázku odpovedali kladne. Niektorí z nich sú pravidelnými darcami krvi, chodia darovať krv individuálne na NTS v Poprade. Oceňujeme však fakt, že väčšina našich študentov- darcov  uprednostňuje spoločné darcovstvo a zúčastňuje sa „kvapiek krvi“ organizovaných našou školou. A tak školská rutina, na ktorú sa nám už od začiatku školského roka podarilo nastaviť, bola dňa 23. septembra 2013 znova spestrená príchodom mobilnej jednotky NTS v Poprade.

Darovania krvi sa zúčastnilo celkove 36 darcov, z toho iba dvom z nich nebola krv odobratá zo zdravotných dôvodov. Výnimočnosťou tejto „ kvapky krvi“ bola účasť až 14 prvodarcov. Ocenenia hodná bola ich odvaha prekonať strach, pochybnosti a u niektorých aj chvíľkovú nevoľnosť. Medzi pravidelnými darcami nechýbal ani tento krát pán zástupca Ing. Ján Furcoň a sekretárka pani riaditeľky pani Oľga Klčová. Darovaním darca stráca približne 450 ml krvi, objem krvi sa mu však nahradí do 24 hodín a krvinky v priebehu niekoľkých dní. Každý z nich týmto humánnym krokom urobil dobrú vec. Práve takto darovaná krv môže zachrániť obeť úrazu, pomôcť predčasne narodenému dieťaťu, môže byť rozhodujúcim faktorom pri urgentných operáciách, ale najčastejšie pomáha prežiť ľuďom, ktorých organizmus je oslabený a vyčerpaný zákernou chorobou.

A tak na záver citát mladého švajčiarskeho obchodníka Henry Dunanta, zakladateľa Červeného kríža: "Každý môže, v rámci svojich možností a schopností, urobiť niečo preto, aby pomohol dobrej veci a urobil tento svet lepším."

Mgr. Mária Terrajová

vypisovanie dotazníkov pred odberompri odbereodber krvipodpora spolužiakov po odbere