Exkurzie na cvičnom poli

Upravené: utorok, 8. október 2013

V rámci spolupráce s Východoslovenskou energetikou prebehli minulý týždeň v našej škole dve exkurzie na cvičnom poli aj v učebni energetiky na odbornom výcviku. Navštívili nás študenti z SPŠ Prešov a SOŠT Michalovce so svojimi pedagógmi.

Mgr. Vojtička a pán Tomaľa im popísali jednotlivé časti cvičného poľa, vysvetlili im manipulácie s potrebným elektrotechnickým náradím, no žiaľ ukážky práce žiakov na stožiaroch neprebehli, pretože im počasie neprialo (boli 3°C). V učebni energetiky sa exkurziám venoval Mgr. Jurčo. Popísal im jednotlivé prvky a zariadenia v učebni a nasledovali ukážky činnosti žiakov (napr. viazanie vodičov), ktoré si mohli aj reálne vyskúšať.

Veríme, že exkurzie splnili svoj cieľ a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia v rámci spolupráce s VSE.

Ján Furcoň

na cvičnom polina cvičnom polina cvičnom poli

na cvičnom polina cvičnom poliv učebni energetiky

v učebni energetikypredvedenie viazania vodičovviazanie vodičov