Projekt - Efektívne pre prax

Upravené: štvrtok, 9. január 2014

V rámci rozvojového projektu Grafické systémy v odbornom vzdelávaní a príprave pre rok 2013 sme vypracovali projekt s názvom Efektívne pre prax.

Termín realizácie projektu: máj – november 2013

V rámci tohto projektu škola získala licenciu na simulačný softwer firmy FANUC – NCGUIDE Academic Package.  Tento softwer slúži na výučbu programovania CNC obrábacích strojov v reálnom prostredí obrábacieho stroja. V rámci tohto balíka môžeme vyučovať programovanie sústruhu aj obrábacieho centra viacerých výrobných sérií. Môžeme na programovanie využívať  G- kódy, ale aj MANUAL GUIDE i , tzv. dielenské programovanie bez znalosti kódov.
Výučbu na simulačnom softwéry môžeme spojiť s praktickou činnosťou na obrábacom centre MMCF 400 CNC, ktoré vlastní škola.
Cieľom projektu je vytvoriť podmienky pre získanie vedomosti a zručnosti absolventov strojárskych odborov a mechatronikov v oblasti programovania CNC obrábacích strojov tak, aby vyhovovali potrebám praxe.

„Grafické systémy“ v záverečnej fáze

V rámci projektu „Grafické systémy“ finišujeme s úpravou ďalšej učebne na výučbu programovania obrábacích strojov.  Do úprav boli zapojení študenti odboru mechanik elektrotechnik oblasť silnoprúdová technika, ktorý zrekonštruovali rozvodnú sieť a študenti odboru mechanik elektrotechnik oblasť  informačných technológií nám pripravili rozvod internetu a vytvorili v učebni sieť, pripravili počítače tak, aby mohli nainštalovať nový programový balíček – NCGUIDE Academic  Package na výučbu programovania CNC obrábacích strojov. Bokom neostali ani študenti odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, pre ktorých bola táto učebňa vytvorená -  vyrobili nové stoly.

Výstupy

V mesiaci november prebehlo školenie na výučbu programovania CNC obrábacích strojov pre učiteľov strojárskych predmetov.

Súbory:
Programovanie CNC

Manuál k simulačnému programu NC GUIDE Academic Package na programovanie CNC obrábacích strojov.

Dátum 28. novemb Veľkosť súboru 2.7 MB Stiahnuť 5296

Ing. Daniela Rušinová