Svetový deň výživy

Upravené: utorok, 29. október 2013

Aj na našej škole sme si v stredu 16.októbra 2013 pripomenuli Svetový deň výživy. Už v uplynulom týždni sme v spolupráci so žiakmi zhotovili upútavku na tento deň v podobe nástenky, ktorú sme umiestnili vo vestibule školy. K nástenke sme umiestnili niektoré produkty, ktoré určite patria k zdravej výžive. Bola to úroda zo záhrad našich študentov – jablká, tekvice, kukurica...

V stredu 16. októbra sme pre našich žiakov z prvého ročníka usporiadali aj prednášku na tému „Zdravá výživa a civilizačné choroby.“  MUDr. Imrišková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade vysvetlila a zdôvodnila študentom aký význam má zdravá výživa v živote jednotlivca i v živote spoločnosti. Hovorila o nepriaznivých dôsledkoch fajčenia a alkoholu na mladý organizmus, poukázala tiež na dôsledky nedostatočného pohybu, čo môže spôsobovať obezitu a z nej plynúce zdravotné problémy. Pani doktorka hovorila o zvyšovaní sa počtu civilizačných chorôb /vysoký krvný tlak, onkologické ochorenia..../ a vysvetlila príčiny ich vzniku a narastania. Jednoznačne potvrdila, že za spomínanými problémami sa  skrýva nesprávny spôsob života a s ním spojená aj nezdravá výživa.

Na záver prednášky mali študenti možnosť klásť pani doktorke otázky z oblasti zdravej výživy, na ktoré nielen odpovedala, ale poskytla im mnoho odborných rád a námetov ako si skvalitniť svoj život.

Mgr. Eva Tkáčová