Exkurzia v TU Košice

Upravené: pondelok, 18. november 2013

V stredu 13. novembra 2013 sa na Technickej univerzite v Košiciach uskutočnil Deň otvorených dverí s podtitulom „SMART UNIVERSITY - Výzva pre Tvoju budúcnosť“. Jednotlivé fakulty TUKE vyčlenili priestor aj na priamy kontakt  so záujemcami o štúdium na univerzite.

Trinásť našich študentov prešlo laboratória a učebne ktoré ich najviac zaujímali vzhľadom na možnosti ďalšieho štúdia. Najviac času strávili na fakulte elektrotechniky a informatiky kde sa oboznámili z 3D vizualizáciou a videli aj výrobky z 3D tlačiarne. Navštívili aj katedru kybernetiky, kde mali možnosť vidieť aj praktickú prácu s robotmi.

Mechatronici sa viac zaujímali o Strojnícku fakultu a o možnosti pokračovať v štúdiu práve na tejto fakulte.

Mgr. František Legát

pred univerzitoulaboratóriumv laboratóriu

výrobky z 3D tlačiarnevýrobky z 3D tlačiarnepredvedenie robotov