Výstrel, ktorý zmenil svet

Upravené: štvrtok, 21. november 2013

Pod týmto názvom spoločnosť pre vedu a vzdelávanie Pansophia prezentovala žiakom prvých a druhých ročníkov multimediálne predstavenie, ktoré sa týkalo vybraných vojnových konfliktov. Prednášajúci sa venoval aj menej známym faktom a vhodnými otázkami žiakov aktívne zapájal do prednášky.

Žiaci si tak rozšírili svoje vedomosti z dejepisu a nemožno zanedbať výchovný aspekt prednášky. Hlavnou myšlienkou bolo zodpovedať si na otázky – Poučilo sa už ľudstvo zo svojej minulosti? Nemôžu vypuknúť ďalšie globálne konflikty?

V závere prednášajúci ešte položil žiakom súťažné otázky, na ktoré správne odpovedali M. Zajac z II. A a Marko Galschneider z I. D triedy.

Ján Furcoň

z prednáškyz prednáškyvýherca z II. A