Deň otvorených dverí

Upravené: štvrtok, 28. november 2013

Pre žiakov základných škôl sme 27.11.2013 pripravili Deň otvorených dverí. Žiaci mali najskôr prezentáciu odborov, aktivít školy a potom nasledovala prehliadka jednotlivých laboratórií s výkladom, špeciálnych učební a ostatných priestorov školy. V elektrotechnickom laboratóriu sa mohli žiaci aj otestovať vo vedomostnom kvíze. Tí, ktorí mali odvahu a do kvízu sa zapojili boli odmenení malým darčekom.

Po prehliadke budovy školy sa presunuli do priestorov na odbornom výcviku. Na jednotlivých pracoviskách dostali od majstrov a našich žiakov  bližšie informácie o práci na odbornom výcviku. Mali možnosť vidieť činnosti žiakov v jednotlivých odboroch. Tiež si tu mohli vyskúšať svoju zručnosť v strojárskej oblasti.

Veríme, že sme žiakom pomohli pri výbere ich budúceho povolania v oblasti elektrotechniky, strojárstva aj mechatroniky.

Ján Furcoň

prezentácia školyprezentácia školyv strojárskej učebni

v elektrotechnickom laboratóriuukážka meraniasúťažný kvíz

v posilňovnipríprava na rezanie závitovpráca IT-čkárov

práca elektrotechnikov