Peter Black II

Upravené: štvrtok, 28. november 2013

Inscenáciou Peter Black 2 s podtitulom "A new beginning" nás aj tento školský rok príjemne prekvapila divadelná skupina z Martina, ktorá netradične zavítala do Popradu v mesiaci november. Niektorým študentom  bol tento námet a hlavná postava dobré známe, keďže toto predstavenie formálne a inscenačne priamo nadväzovalo  na úspešný titul z roku 2012 s názvom Peter Black.

Obsahovo sa tentokrát divadelníci rozhodli rozohrať tému, ktorá sa  bezprostredne dotýka mladých ľudí, s ktorou skôr či neskôr budú v rôznych podobách konfrontovaní, a to hľadanie správneho zamestnania. Šesť rôznych profesií, anglický prejav s použitím atraktívnych dialektov, variabilná scéna, dynamická hudobná koláž a vynikajúce herecké stvárnenie iba troch hercov - to všetko sme mohli dňa 27. 11. 2013 zažiť v Dome kultúry v Poprade.

Sme radi, že sme účasťou na tomto predstavení mohli odmeniť  našich najlepších študentov anglického jazyka. Ich kladné, nadšené reakcie po skončení predstavenia nás utvrdili v tom, že aj takou zábavnou formou môžeme posilniť ich sebaistotu v porozumení anglického prejavu, podporiť ich pozitívny vzťah k cudziemu jazyku a motivovať ich do ďalšieho štúdia.

Mgr. Mária Terrajová

pred Domom kultúry