Olympiáda ľudských práv

Upravené: štvrtok, 12. december 2013

je vedomostná súťaž celoštátneho rozsahu s následnou účasťou na Medzinárodnej konferencii ľudských práv krajín EU, ktorej školské kolo absolvovali aj naši žiaci dňa 9. 12. 2013. Nosnou témou tohtoročného XVI. ročníka OĽP sú „Ľudské práva na Slovensku po dvadsiatich rokoch – odkiaľ a kam?“ Tak, ako je veľmi náročné odpovedať na danú otázku stanovenú v téme, rovnako bolo náročné aj školské kolo súťaže, pretože  účastníci museli preukázať vo viacerých oblastiach svoju komunikačnú schopnosť vyjadriť názor, za svojím názorom si stáť a hlavne, doložiť ho argumentmi, zameranými na presvedčenie partnera v diskusii, ktorý presadzuje iný, zo svojho pohľadu videný a chápaný názor alebo stanovisko.

V takýchto diskusiách sa stretli  v štyroch skupinách prváci, druháci, tretiaci, štvrtáci a v skupinovom, no zároveň aj individuálnom súťažení viedli diskusie, v niektorých prípadoch až polemiky, na tému ľudských práv, napríklad práva na život a trest smrti, na rešpektovanie súkromia, ochrany mena a rodinného života alebo práva národnostných menšín a etnických skupín.   Hodnotiaca porota, zložená z vyučujúcich spoločensko-vedných predmetov,  s potešením konštatovala zvládnutie stanovených tém bez devalvujúceho spôsobu komunikácie, často sa vyskytujúcej  v takýchto závažných a veľakrát bolestivých problémoch ľudstva. Naopak, efektivitu svojich výpovedí dokázala každá skupina tým, že v závere diskusie dospela k spoločnému konsenzu.

Po skončení kola diskusií absolvovali súťažiaci individuálny  vedomostný test, týkajúci sa ľudských práv v dimenziách Ústavy Slovenskej republiky a Európskej únie, a nakoniec sa im k celkovému hodnoteniu pripočítali body za esej, ktorú žiaci  na ľubovoľnú tému pred súťažou odovzdali hodnotiacej porote.

Po sčítaní bodov vo všetkých súčastiach súťaže vzišli dvaja víťazi, ktorí budú našu školu reprezentovať na krajskom kole OĽP dňa 6. februára 2013, a to: Patrik Duda z II. A triedy s počtom bodov 29 a Džurňák Tomáš zo IV. B triedy s počtom bodov 27. Obom víťazom srdečne blahoželáme a želáme úspešné absolvovanie krajského kola.

M. Nestorovičová

olympiáda ľudských právolympiáda ľudských právvolympiáda ľudských práv

olympiáda ľudských právolympiáda ľudských práv