3. miesto na celoslovenskej súťaži

Upravené: piatok, 13. december 2013

Dňa 10. decembra 2013 sa v SOŠ elektrotechnickej Liptovský Hrádok uskutočnil IX. ročník celoslovenskej súťaže odborných a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl  v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na slaboprúdovú techniku.

Na tejto súťaži našu školu reprezentovali žiaci  4. ročníka – Martin Siska Eduard Verešpej. Pred zahájením súťaže sme sa zúčastnili výstavy : „Alternatívne zdroje energií a šetrenie energie“ na škole. Po nej sa súťažiaci pustili do písomnej časti súťaže, na ktorú mali 1,5 hodiny. Pri nej si žiaci preverili a oprášili vedomosti, ktoré nadobudli počas štúdia.  Po poučení  o dodržiavaní bezpečnosti pri práci sa žiaci pustili do praktickej časti súťaže. Za úlohu dostali zostaviť zariadenie na reguláciu otáčok jednosmerného motora. V tejto časti si žiaci porovnávali svoje praktické zručnosti. Počas súťaže, vedúci družstiev sa zúčastnili exkurzie v partnerskej firme Eltek.

Hodnotiacu komisiu tvoril predseda: Ing. Matej Čukan s členmi: Bc. Jaroslav Cibuľa, Bc. Stanislav Muráň. Komisia najvyššiu váhu pri vyhodnocovaní kládla na praktickú časť.

Všetci súťažiaci si zo súťaže odniesli nové skúsenosti a zaujímavé vecné ceny. V poradí skupín sa naši žiaci sa umiestnili na peknom 3. mieste, za čo im gratulujeme.

Ing. Maroš Spišák

otvorenie súťažeotvorenie súťažez výstavy

vyhlasovanie výsledkovodovzdávanie cien3. miesto

čo sme to vyhrali

Nemožno nájsť sťahovanie! ID=416