Vianoce v internáte

Upravené: štvrtok, 19. december 2013

Dňa 18.12.2013 sme uskutočnili v Školskom internáte ďalší ročník veľkého vianočného kvízu, po ktorom nasledovala slávnostná večera. Vychovávatelia stále pripomínajú žiakom, že nahrádzajú ich rodičov a snažia sa tak k svojim žiakom aj pristupovať. Aj preto sa rozhodli pokračovať v tradícii a pripraviť žiakom pekný večer v ich druhom domove.

Kvíz pozostával z vedomostných otázok, video ukážok z filmov, športových a ďalších zábavne ladených otázok. Jednotlivé kolá boli poprepletané súťažami vo varení a aranžovaní  pudingu a taktiež zábavnými súťažami. Na záver boli žiaci odmenení drobnými cenami – perami a sladkosťami.

Po vyhodnotení sa uskutočnila spoločná večera pri spoločnom slávnostne prestretom stole.

 

súťaž vo varení pudingusúťaž vo varení pudingufinálne úpravy pudingov

kvízďalšie súťažeďalšie súťaže

ocenení žiaciocenení žiaciocenení žiaci

slávnostná večera