Vianočná atmosféra

Upravené: štvrtok, 19. december 2013

Slovo Vianoce  v každom z nás vyvoláva predstavu pokoja a pohody. Každému vianočnému obdobiu však predchádza advent, ktorý môže mať viacero významov. Z pohľadu kresťanov je to prípravné obdobie na druhý príchod Ježiša Krista, z pohľadu občianskeho je to materiálna príprava na najkrajšie sviatky v roku. Nech to vnímame z akéhokoľvek pohľadu, musíme konštatovať, že k tomuto sa u nás na Slovensku viaže tradícia vianočnej výzdoby domácnosti, námestí, obchodov...

A tak aj na našej škole už máme vianočnú výzdobu, niektorí študenti priniesli na školskú výstavu vianočné ikebany, ktoré vlastnoručne zhotovili. Takmer všetky triedy sa zapojili do súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu triedy, čím zväčšili a sprítomnili krásnu vianočnú atmosféru. Hodnotiaca komisia mala naozaj ťažkú úlohu pri výbere o víťazné miesto. Nakoniec sa však rozhodla, že výhru za najkrajšiu vianočnú výzdobu udelí kolektívu  II.A triedy.

Želáme Vám všetkým krásne vianočné sviatky a do nového roku všetko najlepšie.

Mgr. Eva Tkáčová

výstava vianočných ikebanvianočná výzdoba v II.Avianočná výzdoba v II.A