Stužková V.E

Upravené: streda, 15. január 2014

Aj naši najstarší študenti na škole – študenti 5. ročníka odboru mechanik-mechatronik sa konečne dočkali zelených stužiek. V piatok 10.1. 2014 sa v Matejovskom klube konala ich stužková slávnosť. Tréma sa striedala s uvoľnením, keď sa skončila oficiálna časť, dobrá nálada pri tanci s očakávaním na program, ktorý bol pestrý a zaujímavý, chutná večera a o polnoci pripaľovanie sviečok, tortičky, rozbíjanie džbánu a nezabudnuteľná „Stužková, tá naša stužková....“. O tom, že stužková bola naozaj vydarená svedčí aj to,   že takmer všetci sa zabávali až do skorých ranných hodín.

Všetkým študentom V.E želáme úspešné zvládnutie maturitnej skúšky.

Ing. Iveta Bugárová

pred odovzdávaním stužiekzo stužkovejfoto s triednou učiteľkou

z programuz programuz programu