Olympiáda ľudských práv

Upravené: štvrtok, 13. február 2014

Dňa 06. februára 2014 sa náš študent druhej A triedy Patrik Duda zúčastnil krajského kola Olympiády ľudských práv, ktorá sa konala v priestoroch Obchodnej akadémie v Prešove na Volgogradskej ulici.

Olympiády sa zúčastnilo 35 študentov z rôznych stredných škôl v prešovskom kraji. Súťaž bola rozdelená na dve časti – písomnú /test/ a ústnu. Po absolvovaní obidvoch častí súťaže sa náš študent umiestnil z celkového počtu 35 študentov na sedemnástom mieste. Výsledková listina súťaže je umiestnená na www.minv.sk. Súťažiaci umiestnení na 1.-8. mieste postúpili do celoštátneho kola OLP.
Naša škola sa zúčastnila tejto olympiády po prvý krát. Všetci sa tešíme z tohto umiestnenia aj napriek tomu, že sme neobsadili prvé miesta.   Účasťou na školskom a krajskom kole OLP sa našim študentom snažíme sprostredkovať teoreticky i prakticky význam a podstatu ľudských práv v každodennom živote.

Študentovi Patrikovi Dudovi ďakujeme a blahoželáme.

Mgr. Eva Tkáčová