Vedomostná súťaž o olympizme

Upravené: streda, 16. apríl 2014

     „Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa“, myšlienka, ktorú vyriekol Pierre de Coubertine sa stala známou v celom športovom svete. Zimná olympiáda 2014 v Sochi sa konala nedávno a my sme sa v stredu, 15.4.2014, zúčastnili vedomostnej súťaže venovanej olympiáde. Našu školu reprezentovali žiaci z I.C triedy – Patrik Semaňák, Peter Zeman a žiak z II.C triedy – Jaromír Just.

Súťaž Prešovského kraja sa uskutočnila na pôde Fakulty športu. Po krátkom úvode na našich žiakov čakalo prvé kolo – test. Po jeho vyhodnotení sme sa v predbežnom poradí umiestnili na 3.mieste. Súčasťou programu bola aj beseda s olympijským účastníkom z roku 1994, s Reném Pucherom. Po „vyspovedaní“ športovca na chlapcov čakali ďalšie dve kolá, kde museli ústne odpovedať na dve otázky, naše umiestnenie na 3.mieste sa nemenilo a dostali sme sa do poslednej časti súťaže – kresba. Chlapci si zvolili kresbu loga školy s olympijskou tematikou. Ukázali, že výtvarný talent im nechýba, úlohy sa výborne zhostili a ich výkres patril medzi najlepšie hodnotené.

Patrik, Peter a Jaromír si počas všetkých kôl udržali svoje výborné 3. miesto a domov si odniesli niekoľko vecných cien. Za pekné umiestnenie a reprezentáciu Vám ďakujeme a srdečne blahoželáme.

Mgr. Katarína Majkraková

zo súťažekresba našich3. miesto

diplom