Pravá láska

Upravené: utorok, 13. máj 2014

-  práve v máji, mesiaci lásky, aké príznačné pre  divadelnú hru,  ktorú naša škola v piatok 9. mája 2014 absolvovala návštevou sály MÚ v Poprade, kde hosťovalo moderné divadlo zo Zvolena nesúce názov Maska. Na základe príbehu dvojice mladých ľudí Adama a Petry priblížili herci prostredníctvom profesionálnych hereckých výkonov divákom myslenie a cítenie dnešných mladých ľudí, ich vzájomné partnerské vzťahy, predstavy,  odlišné myslenie a chápanie reality  rozdielnych pohlaví a ich, od prírody rozdielnych pováh.

V alternatívnom ponímaní moderného divadla nám predstavili v rámci jednoduchých humorných dialógov doplňovaných videoprojekciou,  o čom snívajú dnešné mladé dievčatá  a ako ich sny o nastávajúcom vnímajú samotní chlapci. Aj v modernej dobe akčného ducha  skrýva  ženská duša v sebe veľkú túžbu po romantike, čo nie vždy chápe náprotivok, ktorý si myslí, že v tvrdých vytrénovaných svaloch, divokých motorkách a frajerských výzoroch či postojoch, je úspech u dievčat zaručený. A naopak. Pózovanie, afektované správanie a prispôsobovanie sa alebo napodobňovanie extravagantných vzorov nelichotí žiadnej z nich a v konečnom dôsledku je takýto spôsob správania sa odsúdený na zánik.
Nuž, a keď sa nakoniec obaja nájdu, po istom čase v partnerskom spolužití prichádzajú problémy spôsobené fenoménmi dneška, napríklad neustále zapnutou  televíziou a internetom. Odcudzenie, neochota navzájom komunikovať, rozchod, a koniec???
Našťastie, televízia sa dá vypnúť a komunikačná bariéra prekonať, tak ako nám to predviedli v pozitívnom závere aktéri tohto divadla, založeného roku 1999 vyštudovaným hercom a hlavným organizátorom Jaroslavom Motllom, známym aj z televíznej produkcie slovenských seriálov: Horúca krv, Odsúdené či Nevinní.

Nakoniec sme všetci odchádzali  s úsmevom na perách a myšlienkou, že nie je všetko až také beznádejné, ako sa na prvý pohľad zdá. A teda -  pravá láska zdolá aj krutú realitu....

M. Nestorovičová

z predstaveniaz predstaveniaz predstavenia