Prednes poézie a prózy

Upravené: sobota, 22. október 2011
HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN
Dňa 28. februára prebehlo školské kolo v prednese poézie a prózy. Súťaže sa zúčastnili študenti 1.-4. ročníka. Prihlásených študentov bolo 23, zúčastnených bolo l4.
Súťaž prebiehala v pokojnom a tvorivom duchu. Súťažiaci boli odmenení knižnými a vecnými cenami a tiež potleskom prítomných poslucháčov – študentov. Zároveň bola vyhodnotená aktivita všetkých študentov s predpokladom využitia ich rétorického prejavu v ďalších aktivitách školy, prípadne okresu či kraja.
 
 
 
 

     

Porota:  Mgr.Genovéva Nálepková – predseda
 PaedDr. Beáta Jendrejáková – člen
Ing. Ján Furcoň, ZTV – člen
 
 
 

 

Výsledky súťaže:  
Poézia:  1. miesto – Ľubomíra Makovská (3.C)
 2. miesto – Lenka Husárová (3.C) 
 3. miesto – Dávid Špirko (3.A)
 
 
 
Próza:  1. miesto – Miroslava Šťastná (4.C)
2. miesto – Pavol Madeja (3.A)
3. miesto Branislav Penxa (1.E)
                                                      Všetkým srdečne blahoželáme
                                                                  Mgr. Nálepková – organizátorka súťaže
ImageImage