Získali sme Hlavnú cenu

Upravené: pondelok, 16. jún 2014

Citované z webu: http://www.culture.gov.sk/aktuality-36.html?id=448
05.06.2014

Dnes sa v Nových Zámkoch konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Dvadsiaty druhý ročník súťaže sa konal v rámci viacerých významných výročí, napr. 170. výročia vzniku slovenskej hymny a 170. výročia založenia spolku Tatrín. Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko je tradičná celoslovenská súťaž s medzinárodnou účasťou, v rámci ktorej žiaci a študenti v literárnych prácach vyjadrujú svoj vzťah k slovenčine a Slovensku. Do celoštátneho kola súťaže sa v školskom roku 2013/2014 prihlásilo 107 škôl z celého Slovenska, z toho 88 základných a 19 stredných škôl. Zahraniční účastníci sa uchádzali o ceny so 133 súťažnými prácami. Z európskych krajín sa do súťaže zapojili Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Rumunsko, Srbsko, Ukrajina, zo zámoria Kanada a USA.

Pätnásť porotkýň posudzovalo spolu 618 prác vo všetkých kategóriách. Porota bola zložených zo spisovateľov, jazykovedcov, odborných pedagogických pracovníkov a zástupcov vyhlasovateľov súťaže. Porotkyne udelili v každej zo štyroch súťažných kategórií Hlavnú cenu, Cenu poroty, Čestné uznanie, Osobitnú cenu poroty, ocenili učiteľov a zúčastnené školy, a to podľa počtu a úrovne súťažných prác. Osobitnú cenu predsedu Matice slovenskej získal súťažiaci v kategórii zahraničných účastníkov.
   A Hlavnú cenu v III. kategórii vyhral žiak našej školy Štefan Legát, na čo sme všetci patrične pyšní o to viac, že v minulých ročníkoch sme boli už ocenení dvoma Čestnými uznaniami,  udelenými žiakom Pavlovi Lachovi a Františkovi Polhošovi.

Štefan Legát o sebe:
Ako viacerí v našej škole,  aj ja som sa zapojil do celoštátnej literárnej súťaže s témou ,, PREČO MÁM RÁD SLOVENČINU, PREČO MÁM RÁD SLOVENSKO“.  Mňa a moje meno už mnohí poznáte. Som Štefan Legát, žiak 3.A triedy, obyčajný, ako každý iný.  Skromný a tichý žiak, to som ja, nechcem sa ani ničím chváliť, chcem len aby ste sa dozvedeli  o úspechu, ktorý sa mi pre našu školu podarilo vybojovať. Správa, že si spomedzi toľkých prác vybrali práve moju ma ohromne zaskočila, potešila, no aj tak som tomu spočiatku neveril a bral som to za vtip. Mnohí sa ma pýtali, čo som to vyhral, no až po prečítaní vyššie uvedenej webovej správy som si uvedomil, akú má ocenenie hodnotu. Pri písaní súťažnej práce som nerozmýšľal nad žiadnou výhrou, ba nečakal by som, že to prejde vôbec cez školské kolo. Po vyhlásení výsledkov som dokonca premýšľal nad tým, čo všetko som napísal a hlavne, o čom som písal, keďže od januára, začiatku súťaže,  prešlo dosť veľa času. Mojou hlavnou myšlienkou  bolo poukázať na krásy nášho Slovenska, na náš materinský jazyk, na náš národ  a na všetko to, na čo som právom hrdý. Taktiež som spomenul mnoho vecí, pre ktoré by som nevymenil Slovensko za žiadnu inú krajinu. Som poctený týmto umiestnením na tak rozsiahlej súťaži, ktorú organizuje Ministerstvo školstva a prajem aj ostatným žiakom, aby sa im taktiež darilo získavať čo najviac podobných ocenení pre seba a našu školu vo všetkých oblastiach, ktorým sa tu spolu s učiteľmi venujeme.

Víťazovi srdečne blahoželáme a upozorňujeme vás, že kompletnú súťažnú prácu si môžete prečítať v poslednom tohtoročnom čísle nášho časopisu.

M. Nestorovičová

ocenený Štefan Legátdiplom