Súťaž VSE pre nižšie ročníky

Upravené: utorok, 30. september 2014

Už po siedmy krát pre nás pripravila Východoslovenská energetika súťaž pre žiakov prvých a druhých ročníkov, ktorá prebehla u nás 12. júna 2014. Tento rok sa prihlásilo 35 žiakov, ktorí súťažili o atraktívne ceny.

Prvá časť súťaže formou testu preverila ich teoretické vedomosti z elektrotechniky a 10 najlepších postúpilo do druhej časti súťaže, ktorá bola praktická. Témou bolo Zapojenie svetelného obvodu s dvoma vypínačmi č. 5b. Žiaci tento typ vypínača zapájali po prvý krát a poriadne sa pri tom zapotili hlavne dvaja prváci, ktorí elektrotechnické schémy ešte nezapájali. Plne funkčné zapojenie zrealizovali traja žiaci, ktorí po sčítaní bodov z obidvoch častí obsadili aj prvé tri miesta.

  1. miesto – Adrián Drenčény – získal tablet Lenovo
  2. miesto – Radovan Kapral – získal dotykový mobil Samsung
  3. miesto – Martin Budzák – získal multifunkčné zariadenie HP

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie súťaže s VSE.

Ján Furcoň

otvorenie súťažeprezentácia súťažiacichteoretická časť

teoretická časťceny do súťažeoprava testov

desiatka postupujúcichpohľad na praktické zadaniepraktická časť

skúška funkčnostiskúška funkčnostivyhodnotenie praktickej časti

zľava - 2, 1 a 3. miesto