Súťaž zručnosti

Upravené: pondelok, 30. jún 2014

Na prelome mája a júna majstri odborného výcviku uskutočnili pre žiakov prvého a druhého ročníka súťaž zručnosti, ktorá pozostávala z výroby ručnej úpinky alebo zastrkovadla podľa výrobného výkresu. Každá zúčastnená trieda bola samostatne vyhodnotená s týmito výsledkami:
    I.A - 1. Tadeáš Hozza, 2. Marek Kalakaj, 3. Maroš Gancarčík
    I.C - 1. Martin Fudaly, 2. Samuel Adamjak, 3. Peter Zeman
    II.C - 1. René Petrus, 2. Radovan Kapral, 3. Marek Benko

Víťazom blahoželáme.

Ing. Štefan Tatarko

vyhodnotenie