Športový deň

Upravené: utorok, 30. september 2014

Záver školského roka nám spestrila Žiacka školská rada usporiadaním športového dňa pre žiakov našej školy. Počas tohto dňa, keď chlapci za učebnice a zošity vymenili futbalovú loptu a tenisky, pani riaditeľka odmenila najlepších žiakov školy a náš športový deň slávnostne otvorila.

Najlepšími žiakmi školy s priemerom 1,00 sú Maroš Gancarčík I.A, Samuel Adamjak I.C a Tomáš Glodžák III.A.
Najlepšou triedou v prospechu za školský rok 2013/2014 je trieda pani učiteľky Ing. Ivetky Garbinskej, a to I.C.

Po vyhodnotení sa žiaci jednotlivých tried rozdelili na jednotlivé súťažné stanovišťa. V kopaní lopty do brány zvíťazila II.B trieda, v rýchlej chôdzi s loptičkou na lyžici boli najlepší chlapci z I.A a v mini futbale potvrdili svoj talent žiaci z II.A. K dobrej nálade a športovej atmosfére nám prispelo aj krásne slnečné počasie. Po ukončení spoločného športového dňa chlapcom v piatok ostávala už len jediná povinnosť, prevzatie vysvedčení.

Všetkým študentom prajeme príjemné prázdniny plné oddychu a zábavy.

Mgr. Mária Komorová

športový deňšportový deňšportový deň