Stretnutie v Košiciach

Upravené: piatok, 5. december 2014

Dňa 3. decembra 2014 sa uskutočnilo v poradí štvrté stretnutie majstrov a učiteľov silnoprúdových predmetov partnerských škôl, ktoré zorganizovali pracovníci VSD Košice.

Prvá časť stretnutia bola situovaná do priestorov Elektrickej stanice v Lemešanoch, kde sme si pozreli prezentáciu venovanú histórii a neskoršej rekonštrukcii a reorganizácii ES. V súčasnosti sa pracovníci ES starajú o prevádzku 110 kV liniek. Je tu školiace stredisko pre vlastných zamestnancov, ale aj pre externých záujemcov. Vykonávajú  školenie pracovníkov pre káblové súbory.  V objekte sa nachádza  trenažér slúžiaci na zacvičenie pre prácu vo výškach. Pracovníci sú  školení aj pre práce pod vysokým a nízkym napätím. Keďže spoločnosť vo svojich elektrických staniciach na východnom Slovensku prevádzkuje 67 transformátorov 110 kV/22 kV, 3 kusy z nich sú uložené ako rezerva v prípade poruchy alebo havárie v špeciálne postavených a zastrešených komorách. Nachádza sa tu aj komora pre obnovu ochranných náterov veľkých transformátorov.

V priestoroch skúšobne VVN prebiehajú napäťové a prúdové skúšky prvkov a zariadení určených na výstavbu elektrických sietí. Overuje sa tu kvalita dodávaných prvkov akými sú napríklad izolátory, armatúry, prúdové svorky, spínacie prvky, káblové súbory a izolované vodiče. Tu nám  zamestnanci predviedli priebeh napäťovej  skúšky izolátora ai výboj na guľovom iskrišti. Pracovníci VSD nás previedli  jednotlivými časťami elektrickej stanice.

Po prehliadke nasledoval presun do SOŠA v Košiciach, kde nás zamestnanci školy sprevádzali jej  priestormi, hlavne učebňami teoretického  a praktického vyučovania. Predstavili nám práce  študentov, ktorí úspešne spolu za pomoci svojich pedagógov reprezentovali svoju školu na rôznych súťažiach.

Záver stretnutia patril podpisovaniu dohody o spolupráci VSD s partnerskými školami na ďalšie obdobie spojenej so slávnostným obedom.

Ing. Mariana Vdovjáková

v ES Lemešanyukážky prácv skúšobni vvn

elektromobil v SOŠA Košicepodpisovanie dohody