Na JUVYRe

Upravené: piatok, 5. december 2014

    V koncom novembra 2014 sa učitelia Ing. Peter Lešundák a Ing. Jozef Fabián a žiaci  Miroslav Krempaský a Jakub Osvald z našej SOŠE zúčastnili 23. ročníka celoslovenského školského podujatia žiakov základných a stredných škôl v Bratislave.

Podujatie bolo organizované Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Žiaci a učitelia vo vyčlenenom priestore   prezentovali školu, študijné a učebné odbory, ktoré sa na našej škole vyučujú. Aj cez skutočnosť, že naša škola je dislokovaná vo väčšej vzdialenosti od hlavného mesta, mnohí účastníci prejavovali záujem o prácu a vyučovanie na našej škole. 

Jozef Fabián


z výstavyz výstavyz výstavy

z výstavyz výstavyz výstavy