Školské kolo ONJ

Upravené: utorok, 16. december 2014

Školské kolo 25. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku sa konalo dňa 15. 12. 2014 v priestoroch našej školy. Žiaci museli absolvovať náročnú písomnú a ústnu časť, pozostávajúcu z počúvania a čítania s porozumením a gramatického testu, v ktorom boli preverované ich vedomosti z oblasti morfológie a syntaxe.

Po písomnej časti nasledovali ústne pohovory, prostredníctvom ktorých sa testovali komunikačné zručnosti, pohotovosť, primeranosť, intonácia, výslovnosť a ďalšie  atribúty stanovené vo všeobecne záväzných a platných pravidlách tejto postupovej celonárodnej súťaže. Súťažiaci opisovali obrázok a komunikovali na vybranú konverzačnú tému. Po sčítaní bodov písomnej a ústnej časti sa dostavili výsledky, na základe ktorých s počtom 66 bodov jednoznačne zvíťazil Simon Horanský z I. C triedy  a to ho posunulo do obvodového kola. Druhé miesto  obsadil Radovan Kaprál z III. C triedy  a úspešný bol aj Marek Benko z tej istej triedy, ktorý obsadil tretie miesto.

Víťazom blahoželáme  a v obvodnom kole želáme Simonovi Horanskému veľa úspechov, šťastia, vedomostí či zručností v nemeckej konverzácii a gramatike.

M. Nestorovičová

písomný testpísomný test