Rozlúčka so starým rokom

Upravené: piatok, 9. január 2015

Študentský parlament našej školy zorganizoval pre študentov rozlúčku s rokom 2014. Vianočnú atmosféru vytvorili žiaci z I.C, kde sa ukázali talenty v hre na akordeóne O. Majerčáka, na gitare D. Šmihulu a husliach D. Skokana. Kabaretným vystúpením pobavili divákov študenti z II.C.

Na spestrenie programu, aby sa aktívne zapojili aj ďalšie prítomné triedy, boli zorganizované športové súťaže, kde sa víťazom stala III.B. Počas celého programu sa podával čaj a medovníčky. Celý program bol sprevádzaný moderátorkou Julkou a vianočnou hudbou, o ktorú sa postaral J. Neupauer z III.A.

Na prázdniny sa študenti rozchádzali dobre naladení. Akcia splnila očakávanie a tešíme sa na rok 2015.

Mgr. Mária Komorová

z akciez akciez akcie

z akciez akciez akcie

z akciez akcie