Matematický klokan

Upravené: sobota, 22. október 2011

Dňa 27.03.2008 sa uskutočnila v našej škole  matematická olympiáda formou prihlásenia sa do medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Do súťaže sa mohol prihlásiť každý študent našej školy po uhradení štartovného. Najlepším študentom školy bolo uhradené štartovné z príspevku ZRPŠ.

Veríme, že na budúci rok sa prihlasia aj študenti, ktorí si myslia, že sú lepší ako vybratí zástupcovia.

ImageImage