V Spišskom divadle

Upravené: štvrtok, 5. február 2015

Je zvykom ukončovať v našej škole polročné obdobie školského roka návštevou nejakého kultúrneho podujatia. A nebolo tomu inak ani 28. januára 2015, kedy sa celá škola vybrala za kultúrou do Spišskej Novej Vsi, aby si pozrela profesionálne predvedenie známej lyricko-epickej skladby  najvýznamnejšieho básnika slovenského literárneho realizmu P. O. Hviezdoslava Hájnikova žena.

Námet, vyznenie diela a silný príbeh odohrávajúci sa prostredníctvom brilantne vystavaných veršov   sa teší veľkej obľube a je vďačným kúskom pre  spracovanie inscenačné v televíznej adaptácii, už menej však ako dramatické na divadelných doskách.  A tak naši žiaci vzhliadli príbeh mladých manželov Miška a Hanky, zasadený  do nádhernej oravskej prírody a mohli si vychutnať herecké majstrovstvo hlavných predstaviteľov, ukážkové narábanie s hlasom, artikuláciou a všetkým, čo k prednesu veršov v tak náročnej dramatickej úprave patrí, pretože celý dej sprevádza rozprávač, ktorý, samozrejme, v dráme ako takej vôbec nefiguruje. Tu ho nahradili traja herci, ktorí žiakov uvádzali do deja a situácií, v akých sa ocitali hlavní aktéri.

Ideovým zámerom tohto príbehu bolo v tej dobe porovnať zhýralý svet zemianstva, čestnosť či morálnu a mravnú čistotu slovenského  ľudu. No mladí ľudia v kreslách Spišského divadla pochopili nadčasovosť diela P. O. Hviezdoslava, posolstvo o osobnej slobode človeka, na ktorú nemá právo siahnuť nik iný, napríklad len preto, že je mocný, bohatý alebo slávny, posolstvo o dôležitosti  morálky a mravnosti v medziľudských vzťahoch v rodine a spoločnosti.

Nemenej zaujímavé bolo vizuálne spracovanie scény, síce chudobné na kulisy, ale zato bohaté na svetelné efekty, ktoré nahrádzali veci, predmety a prostredie, v ktorom sa postavy pohybovali.

V konečnom dôsledku predstavenie našich žiakov zaujalo tak, že ako diváci sa správali absolútne ukážkovo, za čo sa im herci v konečnom klaňaní poďakovali potleskom a usporiadatelia nám, pedagógom, vyslovili uznanie za ich vzorné správanie u stredoškolákov nie tak časté, na čo sme boli patrične hrdí. Na záver snáď treba dodať, že Hviezdoslav a Hájnikova žena ako jedna z maturitných tém bude dlho rezonovať v mysliach našich najmä maturantov a tí snáď šťastnou rukou potiahnu práve túto otázku  na ústnych maturitných skúškach niekedy v máji.

M. Nestorovičová

pred divadlomupútavkavo vlaku