Úspech na Strojárskej olympiáde

Upravené: pondelok, 16. február 2015

Strojnícka fakulta STU Bratislava v školskom roku 2014/2015 vyhlásila už VIII. ročník Strojárskej olympiády. Prvé štyri kolá vo forme testov z matematiky fyziky, strojárstva a odborného zamerania sa uskutočnili cez Internet. Po ich uzávierke 20.01.2015 sa naši študenti Eduard Verešpej, V.C, Miroslav Krempaský, V.C, a Radovan Kapral, III.C, umiestnili na prvom, druhom a piatom mieste, čo ich nominovalo na celoslovenské finále. Museli však ešte doložiť odborné práce v elektronickej podobe.

Finále sa uskutočnilo 12.02.2015 na Sjf STU Bratislava, kde študenti obhajovali svoje projekty v jednotlivých súťažných odboroch, ktorých bolo celkovo päť. E. VeršpejM. Krempaský sa prezentovali v odbore Automatizácia a informatizácia strojov a procesov, kde získali 1.2. miesto. R. Kapral súťažil v odbore Energetické strojárstvo, procesná a environmentálna technika, kde obsadil 2. miesto. Študenti získali okrem prijatia na vysokú  školu bez prijímacích pohovorov a poplatkov, vecné dary a finančné ohodnotenie vo výške 300€ za prvé, 200€ za druhé miesto a taktiež odmenu pre školu vo výške 1400€.

Patrí im poďakovanie za vzornú prezentáciu školy a k dosiahnutým výsledkom im blahoželáme.

Ing. Štefan Tatarko

zľava - M. Krempaský (2.miesto), E. Verešpej (1. miesto) a R. Kapral (2. miesto)z prezentáciecez prestávku