V Tatranskej galérii

Upravené: pondelok, 23. marec 2015

Dňa 12.3. 2015  sa naša Redakčná rada  spolu s p. učiteľkou Nestorovičovou  vybrala  na výstavu Salvadora  Dalího s názvom „Zhmotnenie surreálneho“, ktorá sa konala v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade.

Salvador Dalí je považovaný za najväčšieho predstaviteľa surrealizmu vo výtvarnom umení. Výstava pozostávala z dvoch poschodí a jednej malej vežičky. Pri každom obraze sme sa zastavili a zamýšľali  nad tým, čo autor chcel tou ktorou kresbou povedať. Nad niektorými umeleckými dielami sme si lámali hlavu, pretože nám nedávali zmysel a trápila nás otázka: ,,Ako môže byť  práve toto známe a finančne vysoko ohodnotené umelecké dielo?“
Ale práve o to ide v surrealistickom období umenia. Spojiť navzájom nijako nesúvisiace predmety, ktorých absurdný súvis má šokovať. Zaujalo nás aj to, že  výstavu navštevuje mnoho mladých ľudí, čo v dnešnej dobe nie je zvykom. Mali sme možnosť vidieť vyše  100 diel navzájom súvisiacich (papierové litografie, litografie na hodvábe, xylografie, keramiku, medaily, pamätné brošne, plastiky, poštové známky, etikety na vína) a mnoho iných obrazov. Výnimočnými boli obrazy namaľované podľa Danteho Božskej komédie, v ktorých autor príbehy  a postavy z Pekla, Očistca a Raja umelecky stvárnil nezameniteľným spôsobom, vytvárajúc tak napätie a súvzťažnosť od krásnych výjavov až k desivému vyobrazeniu nočných mor.
Plánovali sme urobiť  rozhovor s pani riaditeľkou Tatranskej galérie, ale tá bola, bohužiaľ, odcestovaná a nebolo to možné. Nakoniec sme urobili rozhovor s pánom, ktorý sedel na informáciách a bol ochotný nám odpovedať na naše otázky. Tento rozhovor si budete môcť prečítať v školskom časopise. 

Redakčná rada bola s výstavou spokojná. Oddýchli sme si od každodenného učenia a nachvíľu sa pozreli do sveta umelcov.

Juliána Reľovská

Redakčná radaštúdia obrazudávna história v obraze