V Technickom múzeu

Upravené: pondelok, 23. marec 2015

Dňa 18. marca 2015 sa študenti II.A triedy našej školy zúčastnili exkurzii v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach pod vedením učiteľov Mgr. Legáta a Mgr. Tkáčovej. Keďže  práve v tomto polroku s vyučovaním fyziky končia, bolo pre nich zaujímavé overiť si svoje vedomosti v praxi .

Výstavná expozícia bola zameraná na niektoré fyzikálne javy a zákonitosti / optika, pohyb, priestor.../  platné v každodennom živote. Na vhodne riešených viac ako 100 interaktívnych  výstavných exponátoch si študenti mohli osobne /viď foto/  overiť svoje vedomosti, postrehy a skúsenosti získané na hodinách fyziky. Zaujímavosťou a výhodou pre nás všetkých bolo to, že mnohí z nás sa mohli v múzeu prvýkrát výstavných exponátov dotýkať a pracovať s nimi.

Aj z výpovede študentov je jasné, že táto exkurzia sa im páčila a priniesla im pekný zážitok.

Mgr. Eva Tkáčová

účastníci exkurziev technickom múzeuv technickom múzeu

v technickom múzeuv technickom múzeuv technickom múzeu

v technickom múzeuv technickom múzeu