Narcis nádeje

Upravené: streda, 1. apríl 2015

Už sa stalo tradíciou, že aj naša škola prispela k tomu, aby sa v piatok 27.03.2015 ulice naplnili spolupatričnosťou a nádejou. Každý kto chcel pomôcť, mohol si pripnúť žltý narcis – symbol nádeje pre tých, ktorí bojujú s onkologickým ochorením.

Mgr. Mária Komorová

z akciez akcie