Deň učiteľov

Upravené: pondelok, 13. apríl 2015

V piatok 27. 3. 2015 si uctili učitelia SOŠE  v Poprade Matejovciach veľkého človeka, učiteľa národov Jána Ámosa Komenského slávnostným pedagogickým zasadnutím v príjemných spoločenských  priestoroch matejovskej Kaskády.

Z programu

Pred otvorením pedagogického zasadnutia sa predviedli žiaci tejto školy s pekným hudobno-slovným programom, ktorý mal charakter slávnostného príhovoru, zmiešaného s  básnickým slovom, predeľovaným hudobnými číslami v interpretácii huslistu Denisa Skokana z III. C triedy, akordeonistu Františka Ryboviča z I. C triedy a gitaristu Dávida Šmihulu z tej istej triedy. Moderátorského slova sa ujali Juliana Reľovská z III. B triedy a Ondrej Majerčák z I. C triedy. Leitmotívom celého pásma bolo vyjadrenie vďaky učiteľom za ich úsilie vychovávať z mladej generácie plnohodnotných, svedomitých a čestných ľudí, schopných vysoko kvalitne  vykonávať svoju odbornú prácu po začlenení sa do reálnej pracovnej činnosti, aj napriek všetkému, s čím všetkým a s akými veľkými problémami  sa v súčasnosti učitelia boria. Príznačne zazneli vety, ktoré obsahujú krédo učiteľského povolania citujúc tak zo žiackeho prejavu: „Duša mladého človeka je ako notová osnova, melódiu ktorú píšete vy, naši učitelia,  s obetavosťou, láskou a námahou. Taký je váš údel, pretože toľko pováh, názorov, jedinečných osobitostí vyskytujúcich sa v triednom kolektíve zjednotiť, zladiť, pochopiť a usmerniť, je  priam sizyfovská práca v dnešných časoch informačnej spoločnosti. Nuž ale sami ste si zvolili toto povolanie z presvedčenia,  že aj vy patríte medzi tých, o ktorých J. A. Komenský povedal :  „Vyučovanie je prácou pováh vznešených“.

Čerešničkou na torte boli šarišské ľudové piesne v interpretácii p. u. Lazúrovej, ktorá len nedávno vstúpila do učiteľského zboru. O hudobný sprievod sa jej postarali prítomní muzikanti huslista a akordeonista.

Bol to pekný, dojímavý a umelecky pôsobiaci program, za ktorý prítomným poďakovala riaditeľka školy Ing. Anna Lorencovičová a ktorý vhodne zapadol  do scenára nastávajúceho Dňa učiteľov pripadajúceho každoročne na 28. marec.

gitarové sólošarišské piesneúčinkujúci

Školský rozhlas učiteľom

Po absolvovaní Dňa učiteľov sa tí istí aktéri hudobno-slovného pásma  z radov našich žiakov rozhodli v pondelňajšie ráno prostredníctvom rozhlasových vĺn priblížiť svojim spolužiakom význam a miesto, ktoré zastáva sviatočný 28. marec, patriaci všetkým učiteľom na slovenských školách.
    Moderátori Juliana Reľovská a Ondrej Majerčák informovali žiakov o podstate a  význame života a diela Jána Ámosa Komenského, pravdupovediac, viac menej neznámeho človeka, medzi študujúcou mládežou. Pritom tento velikán položil základy pedagogických vied, z ktorého myšlienok čerpá a inšpiruje sa aj dnešná moderná pedagogika. A tak sa bolo možné dozvedieť niečo zo životopisu najväčšieho pedagóga všetkých čias nazývaného aj učiteľ národov a oboznámiť sa s jeho najvýznamnejšími dielami a zásadami pedagogickej práce, spomedzi ktorých možno predovšetkým vyzdvihnúť metódu názorného vyučovania, aktívnej činnosti žiaka na hodine a akceptovania jeho osobnosti vo všetkých psychických a fyzických dimenziách, mysliac tak napríklad primeranosť náročnosti učiva zodpovedajúcemu veku dieťaťa a takisto aj primeranosť fyzickej aktivity k jeho vývinovému rastu. Sviatočnosť chvíle umocnili úryvky hudobno-slovného pásma, s ktorým žiaci pozdravili učiteľov 27. marca na ich slávnostnom pedagogickom zasadnutí.
   Rozhlasová relácia bola prinajmenšom spestrením pondelňajšieho vyučovacieho dňa  pred nadchádzajúcou Veľkou nocou, ale aj poučením a vzdaním holdu všetkým tým,  ktorí sa učiteľstvu ako svojmu poslaniu  celý život venujú.

M. Nestorovičová

účinkujúci