V elektrárňach

Upravené: utorok, 5. máj 2015

29. a 30. apríla sme zorganizovali ďalšie dve exkurzie do Vodnej elektrárne Gabčíkovo a Atómovej elektrárne Mochovce. Na exkurzii sa zúčastnilo 36 žiakov a štyria pedagógovia.

VE Gabčíkovo

Je najväčšou derivačnou elektrárňou na Slovensku s inštalovaným výkon 720MW. Po úvodných informáciách sme prešli do strojovne, kde sme videli časť sústrojenstva počas chodu. Nasledoval pohľad na exteriér elektrárne a pokračovali sme v jednotlivých častiach rozvodne medzi generátorom a transformátorom. Na záver sme boli v 400kV zapuzdrenej rozvodni, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku.

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurzie

AE Mochovce

Hlavnú časť exkurzie tvorila návšteva Energolandu, ktorý pozostáva z 33 interaktívnych sekcií, kde je možné pútavým spôsobom oboznámiť sa z rôznymi druhmi energie, ich pozitívami aj negatívami. Hlavnou témou je však jadrová energia, ktorá sa využíva práve v Mochovciach. V súčasnosti prebieha dostavba 3. a 4. bloku. Po dôkladnej bezpečnostnej prehliadke sme mali možnosť vidieť dozorňu, kde sa operátori školia a precvičujú rôzne modelové situácie, ktoré by mohli v prevádzke nastať. Táto dozorňa je vernou kópiou reálnej dozorne odkiaľ sa riadi celá elektráreň.

Žiaci mali možnosť vidieť dve elektrárne, ktoré patria k najväčším na Slovensku. Upevnili a rozšírili si tak svoje vedomosti z tejto oblasti.

Ján Furcoň

z exkurziez exkurziez exkurzie