American dream

Upravené: pondelok, 1. jún 2015

To bol názov tohoročného divadelného predstavenia v anglickom jazyku, ktoré nám už tradične predviedla divadelná skupina z Martina dňa 28. 5. 2015. V porovnaní s predošlými rokmi sa nás pred Domom kultúry v Poprade stretlo nepomerne viac, pretože prvý krát dostali možnosť zúčastniť sa tohto podujatia všetci študenti anglického jazyka.

Každý z nás o niečom sníva. Niekedy je ťažké prísť na to o čom a niekedy si želáme, aby sa sen neskončil, lebo každodenná realita je pre nás ubíjajúca a nudná. Takéto „problémy so snívaním“ má aj hrdina nášho príbehu, chalan zo sídliska Otto Vyskočil, ktorý je kvôli svojej láske k street-artu (maľovaniu na fasády budov) prezývaný Otto Writer. Spolu s Ottom sme teda snívali „Americký sen“, v ktorom sme mali možnosť nahliadnuť do života Američanov a spoznať ich stereotypy. Humorom popretkávané dialógy troch protagonistov zahŕňali bohatú slovnú zásobu, s ktorou sa naši študenti stretávajú pri štúdiu anglického jazyka. S Ottom sme cestovali, nastupovali do lietadla, zoznamovali sme sa s novou rodinou, spolu s ním sme sa zúčastnili tréningu amerického futbalu a tiež sme zachytili aj recept na zdravý šalát pre športovcov. 

Oceňujeme skvelé výkony troch hercov, ktorí stvárnili množstvo rôznych postáv a umožnili nám netradičnou formou obohatiť štúdium cudzieho jazyka. Veríme, že hra v našich študentoch posilnila sebaistotu a vytvorila pozitívny vzťah k štúdiu anglického jazyka.

Ing. Darina Vargová, Mgr. Mária Terrajová

účastníciherci