Po stopách karpatských Nemcov

Upravené: utorok, 2. jún 2015

Dňa 28. mája 2015 sa študenti našej školy s vyučovacím predmetom nemecký jazyk zúčastnili exkurzie s názvom „Po stopách karpatských Nemcov,“ ktorú zorganizovala pani učiteľka nemeckého jazyka Ing. Iveta Bugárová. Cieľom tejto akcie bolo študentom prostredníctvom dobových predmetov či iných exponátov priblížiť obdobie, kedy bolo naše územie osídľované karpatskými Nemcami, ako aj ich spôsob života a podiel na vedeckom, kultúrnom i hospodárskom živote na našom území, v našej oblasti.

Najväčším zdrojom informácii v tejto oblasti je Podtatranské múzeum v Spišskej Sobote, ktoré sme v rámci našej exkurzie navštívili. Exteriérom a interiérom múzea nás sprevádzal kurátor tohto múzea pán Mgr. Minarčák Phd.
Jeho odborný výklad a presvedčivé sprostredkovanie informácii veľmi zaujalo našich študentov, ale aj nás pedagógov o čom svedčí aj obrazová príloha tohto príspevku.
Z pohľadu pedagóga musím konštatovať viacero veľmi pozitívnych prínosov tejto exkurzie  pre výchovno-vzdelávací proces:
- upevnenie poznaných vedomostí a získanie nových vedomostí
- význam používania nemeckého jazyka
- priblíženie  a rozšírenie vedomostí z oblasti  regionálnej histórie- prepojenie medzipredmetových vzťahov nemecký jazyk a dejepis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- uvedomenie si prínosu histórie pre súčasnosť

Po ukončení exkurzie  študenti skonštatovali, že to bol pre nich krásny deň aj napriek tomu, že nepoužívali mobilné telefóny či počítače. Verím, že táto exkurzia nás všetkých milým spôsobom donútila uvažovať nad prínosom histórie pre našu dobu a vzdať hold velikánom našej histórie.

Mgr. Eva Tkáčová

exkurziaexkurziaexkurzia

exkurzia