V Technickom múzeu

Upravené: streda, 10. jún 2015

Dňa 05. júna 2015 sa študenti III.A a III.B triedy našej školy zúčastnili exkurzie v Slovenskom technickom múzeu v Košiciach pod vedením Mgr.Terrajovej a Mgr.Tkáčovej.

Výstavná expozícia bola zameraná na niektoré fyzikálne javy a zákonitosti /optika, priestor, pohyb.../ platné a použiteľné aj v praktickom živote. Bolo veľmi zaujímavé pozorovať našich študentov ako si túto exkurziu užívali. Veľkou výhodou pre všetkých bolo hlavne to, že sme sa mohli výstavných exponátov dotýkať a pracovať s nimi. Zároveň si naši študenti mohli overiť svoje vedomosti a skúsenosti získané na hodinách fyziky.

Táto  exkurzia bola pre študentov veľmi zaujímavá a poučná  o čom svedčili aj ich výpovede.

Mgr. Terrajová, Mgr. Tkáčová

z exkurziez exkurziez exkurzie

z exkurziez exkurziez exkurzie