Vyhodnotenie súťaže

Upravené: štvrtok, 18. jún 2015

Dňa 4. 6. 2015 sa konalo v Nových Zámkoch slávnostné vyhlásenie výsledkov celoslovenskej  súťaže s medzinárodnou účasťou v písaní slohových prác na tému: „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko.“ Pred časom sme informovali na webovej stránke školy o našom každoročne usporadúvanom školskom kole a o jeho víťazoch, ktorých práce boli zaslané do celoslovenského kola.

V dnešných dňoch k nám dorazili z Nových Zámkov dve ocenenia v tretej kategórii, Čestné uznanie pre Kristiána Korpádyho z I. A triedy a takisto Čestné uznanie pre Julianu Reľovskú z III. B triedy. Zároveň ocenení získali vecné ceny a Zborník ocenených prác, kde sa môžu nájsť, pripomenúť si vlastnú tvorbu a prečítať si ďalšie slohové práce tohtoročných víťazov.

Čo možno ešte o súťaži neviete? V rámci medzinárodnej bázy účastníkov je možné vlastnými  štylistickými výrazovými prostriedkami vyjadriť svoj vzťah k slovenčine nielen ako k rodnej reči, ale aj k slovenčine ako reči cudzincov žijúcich v našej krajine alebo v cudzine a učiacich sa slovenčinu ako cudzí jazyk. Súťaž má  svoju vlastnú pieseň, ktorej text napísal slovenský básnik Štefan Moravčík a hudbu k piesni skomponoval skladateľ žijúci v Poprade Milan Novák. Zároveň disponuje  svojím charakteristickým znakom, ktorý je súčasťou diplomu. Prvýkrát pieseň odznela v roku 1994 v rámci cyrilometodských sviatkov slovenského písomníctva a kultúry a odvtedy je stálou súčasťou slávnostného vyhlasovania výsledkov presne tak, ako aj tento rok.

Našim úspešným pisateľom blahoželáme a do budúcnosti prajeme veľa pekných myšlienok napísaných alebo vyslovených na tému rodnej reči a rodnej krajiny.

M. Nestorovičová

Juliana ReľovskáKristián Korpády