Úspešný projekt

Upravené: pondelok, 30. november 2015

Úspešne sme ukončili projekt Elektrotechnici a mechatronici najlepšie pripravení pre prax, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Tento projekt sme realizovali takmer dva roky a jeho výstupy sme prezentovali zástupcom zamestnávateľov, Úradu práce, Rady školy aj kolegom koncom novembra 2015. Projekt bol rozdelený do štyroch aktivít a to rozvoj odborných zručnosti, nové učebné pomôcky, overenie účinnosti zavádzaných inovácií a podpora kariérneho poradenstva.

Hlavným prínosom je získanie špičkového technického vybavenia a príprava e-learningových materiálov z odborných predmetov. Zmodernizovali sme 5 elektrotechnických laboratórií, učebňu mechatroniky a to v oblasti elektrických strojov, elektrických meraní, digitálnej televízie, programovania mikroprocesorov  a programovateľných automatov, inteligentnej inštalácie aj elektropneumatiky.
Zdigitalizovali sme vyše 300 lekcií, pripravili vyše 200 pracovných listov, 40 metodických listov a 30 didaktických testov. E-learningové materiály sú prístupné žiakom a samozrejme sú k dispozícií vyučujúcim, ktorí ich používajú vo výučbe.  Do vyučovacieho procesu sme tak zaviedli moderné metódy aj formy s využitím prostriedkov IKT.
Odborní učitelia absolvovali celý rad technických školení zameraných na nové technológie a zariadenia a tiež školení tvorby digitálnych učebných materiálov. Študenti sa s pedagógmi zúčastnili na mnohých odborných exkurziách. Ďalej sme pre študentov pripravili informačné stretnutia so zamestnávateľmi aj zo zástupcami vysokých škôl, prednášky ako postupovať po skončení školy pri hľadaní zamestnania.

Naša škola tak prešla veľkými zmenami. Skvalitnili sme prípravu žiakov, čo im dáva väčšie možnosti uplatniť sa na trhu práce.

Ján Furcoň

prezentácia projektuprehliadka elektrolaboratóriíprehliadka elektrolaboratórií

učebňa mechatronikyprehliadka elektrolaboratórií

Na TV Poprad