Olympiády z jazykov

Upravené: streda, 16. december 2015

   V prvom decembrovom týždni si naši žiaci potrápili hlavy nad vedomostnými súťažami v slovenskom jazyku a v cudzích jazykoch - nemčine a angličtine. Tieto súťaže poznáme pod názvom olympiády a pokiaľ v nemčine a angličtine sú už v našej škole tradíciou, v slovenčine a literatúre sa súťaž konala po prvýkrát s výsledkami, ktoré možno prekvapili aj samotných súťažiacich.

Nebolo to nič ľahké, pretože olympiáda zo slovenského jazyka je zostavená z troch častí, v ktorých súťažiaci musia preukázať nielen znalosti z jazyka a literatúry, orientáciu v texte s pochopením jeho významu, ale aj musia vedieť dotvoriť príbeh, identifikovať žáner a použiť správne, originálne a hlavne pravopisne korektne napísané jazykovo štylistické prostriedky. A aby toho nebolo málo, v tretej časti školského kola olympiády zo SJL sa museli súťažiaci prezentovať v oblasti rétoriky, predniesť vybraný  text s použitím všetkých prozodických vlastností reči a k tomu pripojiť neverbálne prostriedky reči ako mimiku, gestikuláciu, skratka reč tela a očí.
   V nemeckom jazyku zase úlohy tradične žiakov preverovali v ich zručnostiach: počúvaní, čítaní s porozumením, v ovládaní gramatických štruktúr a tých najzložitejších zákutí tohto tak starého a ťažkého jazyka. No a na záver, samozrejme, nasledovala pohotovosť v reči, komunikácia a popis obrázkov. To isté sa odohrávalo v anglickom jazyku, v ktorom  bola najnáročnejšia písomná časť (ako každý rok) a ona rozhodla o konečnom poradí, pretože na ústnej časti dosiahli prví štyria plný počet bodov. Najprekvapujúcejším momentom v obidvoch jazykoch bolo víťazstvo  prvákov.

Z výsledkov uverejnených na hlavnej nástennej tabuli bola zrejmá náročnosť celého diania tak v nemčine a angličtine, ako aj v slovenčine,  ale víťazov neohrozila. Vzhľadom na to, že pravidlá olympiád stanovujú iba jedného súťažiaceho s postupom, do ďalšieho kola postupuje za nemecký jazyk Marco Wenzel z I.A triedy, za anglický jazyk Adam Astl z tej istej triedy a za slovenčinu Ján Švec z II.A triedy.

Prajeme im do budúcnosti čo najvyššiu úspešnosť pri riešení „olympijských vedomostných a tvorivých zadaní!“

M. Nestorovičová

olympiáda zo SJLolympiáda zo SJLolympiáda zo SJL

olympiáda zo SJLvíťaz v ANJ

olympiáda z ANJolympiáda z NEJ